Bij deze therapievorm wordt gebruikgemaakt van een bewustzijnstoestand die trance wordt genoemd. Bij trance is sprake van een verhoogd bewustzijnsniveau met een naar binnen gerichte concentratie op iets. Vergelijk het met aandachtig een boek lezen of  een televisieprogramma bekijken. Je bent dan zo geconcentreerd hierop dat je directe omgeving wat op de achtergrond verdwijnt. Er is dus geen sprake van hypnose.

De trance tijdens een sessie wordt op een natuurlijke manier tot stand gebracht door je te richten op een bepaalde uitspraak van jezelf, een bepaalde emotie of een bepaald lichaamsgevoel.

In de sessie ben je niet ‘weg’: het onderbewuste wordt ingeschakeld zonder het bewuste uit te schakelen. Kenmerkend voor deze therapie is immers dat de eigen verantwoordelijk van de cliënt en het verkrijgen van inzicht centraal staan. Dat kan alleen als je er ‘bij’ bent. Je hebt dus altijd controle over het proces.