Met ingang van 1 januari 2018 gelden de volgende tarieven:

Particulier tarief
Het tarief bedraagt € 50,- per uur. Het tarief voor een intakegesprek of sessie (gemiddelde duur 2 uur) voor volwassenen is: € 100,- inclusief BTW.
Betaling geschiedt contant na afloop van de therapiesessie.

Voor cliënten in de bijstand en studenten geldt in overleg een aangepast tarief.

Zakelijk tarief
Regressiecoaching voor individuele medewerkers: € 70,- per uur exclusief BTW.
Het bedrijf ontvangt na afloop van een individuele sessie per e-mail een factuur.
De betalingstermijn bedraagt 14 dagen.