‘Of je er nu in gelooft of niet, het werkt wel.’

Ervaringen die tijdens een sessie spontaan opkomen en erop wijzen dat ze in ieder geval niet terug te voeren zijn op het huidige leven, worden bij deze therapie serieus genomen. Ze worden in de therapeutische setting gebruikt om problemen in het nu te laten verdwijnen of verminderen. Het geheugen van de mens beperkt zich immers niet tot wat hij in zijn leven tot nu toe heeft meegemaakt. De vaak sterke gevoelens tijdens een herbeleving wekken de indruk dat het tenminste om concrete ervaringen gaat. Je hoeft niet in reïncarnatie te geloven om baat te hebben bij deze therapie. Ik vraag je wel om alle indrukken die je krijgt serieus te nemen.

Bij reïncarnatietherapie staat het verkrijgen van inzicht in de samenhang van onverwerkte ervaringen (in vorige levens en in dit leven) met problemen in het nu voorop. We proberen de oorspronkelijke ervaring (de bron) die ten grondslag ligt aan het probleem in het hier en nu te achterhalen.