Als beroepslid van de Nederlandse Vereniging van Reïncarnatietherapeuten (NVRT) ben ik verplicht mij te houden aan de beroepscode en het tuchtrecht van de vereniging.
De leden van de NVRT zijn tevens verplicht regelmatig bij- en nascholing en intervisie te volgen en blijven zo op de hoogte van recente ontwikkelingen in het vakgebied.

Als therapeut voldoe ik aan de verplichtingen van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). De beroepsorganisatie NVRT is aangesloten bij het NIBIG dat de klachtenprocedure uitvoert. Meer over de klachtenprocedure.

Tevens heb ik de verplichting volgens de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling te werken. Meer informatie over de meldcode vindt u op de website van deze meldcode.

Ik hecht een groot belang aan jouw privacy en vind het belangrijk dat er zorgvuldig met je gegevens wordt omgegaan. In deze privacyverklaring lees je hoe ik omga met je gegevens en over je privacyrechten.