‘Je kunt je leven pas voorwaarts leven als je het achteraf hebt begrepen.’
Søren Kierkegaard

Regressietherapie is een vorm van traumatherapie. Onder een trauma wordt verstaan: onprettige ervaringen die niet verwerkt zijn. Het uitgangspunt van deze therapie is dan ook eenvoudig: problemen die je nu ervaart, psychisch of lichamelijk, vinden hun oorsprong in onverwerkte ervaringen. In deze therapie worden met behulp van lichte trance de (onbewust) onverwerkte ervaringen opgespoord. Vervolgens vindt onder therapeutische begeleiding de herbeleving plaats. Daarbij krijg je niet alleen inzicht in de oorzaak van je probleem, ook begrijp je wat je daardoor (onbewust) bent gaan doen. Het resultaat is dat je huidige probleem sterk vermindert of zelfs helemaal verdwijnt.

Uit onderzoek is gebleken dat we een soort geheugenbank hebben waarin al onze ervaringen liggen opgeslagen. Niet alleen recente ervaringen zijn hierin te vinden, maar ook ervaringen uit de kindertijd, de babytijd en nog verder terug. We hebben allemaal een compleet ononderbroken geheugen, dat alles wat we zowel bewust als onbewust hebben meegemaakt registreert en opslaat. Regressietherapie maakt gebruik van dat geheugen, dat vaak het ‘onderbewuste’ wordt genoemd.

Regressietherapie gaat ervan uit dat de mens zelfhelend vermogen bezit. Door inzicht te krijgen in de traumatische ervaringen en door je bewust te worden van je (onbewuste) gedragingen en lichamelijke reacties die daaruit voortkomen, kunnen de daarmee samenhangende problemen in het heden verdwijnen.